Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Ve znamení tří deklarací

Dne 18. 9. se konala vernisáž výstavy "Ve znamení tří deklarací" s úvodní přednáškou Zdeňka Hazdry, autora a kurátora výstavy. Hlavním zaměřením výstavy, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, se stali představitelé šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Dalšími tématy jsou na jedné straně spolupráce šlechty a na straně druhé jejich zapojením do protinacistického odboje a s ním související sankce.