Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Diskuzní fórum: "25 let po revoluci"

Ve dnech 7.-8.11.2014 se uskutečnilo Diskuzní fórum: "25 let po revoluci", kde vedle německých expertů vystoupila také řada pamětníků a historiků z východní a jihovýchodní Evropy. Úvodní proslov měl Prof. Dr. Karl Schlögel. Fotos: © Patricia Erkenberg

Úvodní proslov Prof. Dr. Karla Schlögela Úvodní proslov Prof. Dr. Karla Schlögela
Úvodní proslov Prof. Dr. Karla Schlögela Úvodní proslov Prof. Dr. Karla Schlögela
Zleva PD Dr. Andreas Otto Weber, ředitel Haus des Deutschen Ostens, a Prof. Dr. Karl Schlögel Zleva PD Dr. Andreas Otto Weber, ředitel Haus des Deutschen Ostens, a Prof. Dr. Karl Schlögel
Polsko/Maďarsko: zleva  Zoltán Kiszelly, moderátor PD Dr. Andreas Otto Weber, Dr. Jacek Kołtan Polsko/Maďarsko: zleva Zoltán Kiszelly, moderátor PD Dr. Andreas Otto Weber, Dr. Jacek Kołtan
Slovensko/ Česko: zleva Prof. Jan Sokol, moderátor Dr. Meinolf Arens, Brunhilde Reitmeier-Zwick Slovensko/ Česko: zleva Prof. Jan Sokol, moderátor Dr. Meinolf Arens, Brunhilde Reitmeier-Zwick
Chorvatsko/Rumunsko: zleva Dr.Meinolf Arens, moderátor PD Dr. Andreas Otto Weber, Dr. Konrad Clewing Chorvatsko/Rumunsko: zleva Dr.Meinolf Arens, moderátor PD Dr. Andreas Otto Weber, Dr. Konrad Clewing