Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Jakub Hubálek >> confidential reports <<

Dne 12. 9. byla v mnichovské galerii MUNIKAT vernisáží zahájena výstava pražského umělce Jakuba Hubálka. Hubálek, absolvent AVU z roku 2011, patří k výrazným mladým představitelům české figurální malby a v Mnichově prezentuje své práce do 4. 10. 2014.

zprava Jakub Hubálek zprava Jakub Hubálek
zprava Sandra Marsch, Jakub Hubálek, Anett Browarzik zprava Sandra Marsch, Jakub Hubálek, Anett Browarzik