Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?

Dne 29.6.2015 se konalo ukončení výstavy k námětu ,,Významní Češi'' a zároveň představil Dr. Wolfgang Schwarz svou novou knihu „Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800-1945'' (Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800-1945).

Jan Čech hraje na klavír. Jan Čech hraje na klavír.
Prezentace knihy. Prezentace knihy.
Dr. Ondřej Černý, ředitel Českého centra Mnichov. Dr. Ondřej Černý, ředitel Českého centra Mnichov.
Obecenstvo. Obecenstvo.
Dr. Wolfgang Schwarz. Dr. Wolfgang Schwarz.