Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Dne 12. 3. 2015 četl překladatel Antonín Brousek v Gasteigu vybrané pasáže ze svého překladu Haškova románu „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“. Večer moderovala bohemistka Zuzana Jürgens, která také přečetla český úryvek románu. O obtížnostech a specifikách překladu Švejka hovořil literární vědec Dr. Kenneth Hanshew z univerzity v Řezně.

Antonín Brousek okouzlil posluchače svým téměř hereckým výkonem. Antonín Brousek okouzlil posluchače svým téměř hereckým výkonem.
Zuzana Jürgens Zuzana Jürgens
Dr. Kenneth Hanshew, uznávaný odborník na Haškovo dílo Dr. Kenneth Hanshew, uznávaný odborník na Haškovo dílo
Antonín Brousek okouzlil posluchače svým téměř hereckým výkonem. Antonín Brousek okouzlil posluchače svým téměř hereckým výkonem.
Antonín Brousek okouzlil posluchače svým téměř hereckým výkonem. Antonín Brousek okouzlil posluchače svým téměř hereckým výkonem.
Po čtení následovala ještě živá diskuse ze strany posluchačů. Po čtení následovala ještě živá diskuse ze strany posluchačů.