Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Video

Berlin Praha Wien

Jak moc si našla moderní architektura v meziválečném období cestu do evropských metropolí ovlivňovalo mnoho faktorů. Mezinárodní symposium, které se konalo 15. listopadu, se zabývalo procesem stavební modernizace v Berlíně, v Praze a ve Vídni ze společenskovědního a architektonického hlediska.