Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Franz Werfel: Verdi, Román opery

Česká pocta velkému evropskému skladateli Verdimu u příležitosti výročí 200 let od jeho narození. Okouzlující umělecký román Franze Werfela líčí setkání skladatelů Verdiho a Wagnera v Benátkách. Přednáška Dolfa Schwarze doplněná úryvky díla a hudebními ukázkami.

Lothar Palsa, Ackermann-Gemeinde Lothar Palsa, Ackermann-Gemeinde
Publikum Publikum
Přednáška Přednáška
Dolf Schwarz Dolf Schwarz
Dolf Schwarz předčítá Dolf Schwarz předčítá