Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Co je dobré pro Afghánistán?

14.1.2011 - Jak se angažuje Česká republika a Německo. Diskutují Filip Moravec z českého regionálního rekonstrukčního týmu (PRT Logar) a Rudolf Jaerschky z bavorské iniciativy Empor e.V.

Diskuse: 18. ledna 2011 / 19.00

České centrum Mnichov,  Prinzregentenstr. 7

Čeští a němečtí vojáci bojují v rámci mise NATO společně ve vzdáleném Afghánistánu. Obě země však na Hindukúš neposílají jen vojáky. Civilní rekonstrukční týmy a humanitární organizace z obou zemí se tam podílejí na rozvojové pomoci. U příležitosti derniéry výstavy fotoreportéra Jana Šibíka představí Filip Moravec z českého regionálního rekonstrukčního týmu (PRT Logar) a Rudolf Jaerschky z bavorské iniciativy Empor e.V. svou práci a společně budou diskutovat o smyslu a účelu pomoci v Afghánistánu. Diskusi bude v Českém centru Mnichov moderovat Jamila Adobhani (Bayerischer Rundfunk).

Provinční rekonstrukční tým Logar je jedenáctičlenný tým civilních odborníků, který spadá pod české ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany a jenž se v rámci mise NATO podílí na podpoře civilního obnovy v provincii Logar. V rámci své činnosti mj. vzdělává spolupracovníky místní vlády a bezpečnostních složek, staví či renovuje školy, podporuje místní hospodářství a angažuje se v oblasti ženských práv a nezávislých médií. Jakkoli tým PRT Logar není velký, výsledky jeho činnosti jsou díky přítomným odborníkům znatelné.

Iniciativa Empor e.V. vznikla v roce 2005 z podnětu afghánského ortopéda Wali Nawabiho, který v Kábulu roku 2003 otevřel ortopedickou dílnu. Po více než dvaceti letech války potřebuje řada lidí ortopedické pomůcky, aby se znovu mohli aktivně vřadit do společnosti. S podporou sociálního referátu města Mnichov, Handicapu International a Společnosti pro technickou spolupráci provozuje Empor e.V. v Afghánistánu dvě dílny, vzdělává ženy v oblasti výroby ortopedických pomůcek, stará se o řadu obětí nášlapných min a o válečné invalidy.

Vzhledem ke značně problematické situaci v Afghánistánu, lze namítnout, že práce iniciativ, jako je PRT Logar nebo Empor e.V., představuje jen kapku v moři. Podle Matyáše Zrna je ale bilance těchto aktivit pozitivní: „Kdykoliv jedeme a vidíme naši školu, náš most, náš zavodňovací kanál, tak vidíme, že v místě, kde se před tím děti tísnily venku, se teď 500 dětí učí uvnitř v normálních učebnách. Tak vidíme, že po nás zůstala stopa.“