Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

České centrum v Mnichově zahájilo svou práci v roce 1999, rekonstruované prostory ČC v Prinzregentenstraße 7 slavnostně otevřela předsedkyně Senátu České republiky Libuše Benešová počátkem října 2000. Od té doby je České centrum otevřeno akcím ze všech oblastí umění, konají se zde výstavy, literární čtení, diskuse i hudební vystoupení. Nedílnou součástí činnosti je výuka českého jazyka. Mnichovské České centrum také pořádá prezentace z oblasti cestovního ruchu v ČR. Již od svého založení spolupracujeme s oficiálními městskými i státními institucemi v jižním Německu, se spolky a nadacemi a rovněž s kulturními, vědeckými a školními institucemi. České centrum podporuje činnost České školy bez hranic.

Do působnosti Českého centra Mnichov spadají tyto spolkové země: Bavorsko, Bádensko-Würtembersko, Porýní-Falc a Sársko.


Naši partneři

Generální konzulát České republiky v Mnichově