Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Impresum

Za obsah odpovídá podle § 10 odstavec 3 MDStV:
Jiři Rosenkranz (ředitel)
České centrum v Mnichově
Prinzregentenstr. 7
D – 80538 Mnichov

 E-Mail: ccmunich@czech.cz
Tel. +49-89/2102-4932

České centrum Mnichov je součástí instituce Česká centra, která je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Copyright

Všechny obrázky a grafiky jsou chráněny podle autorského práva a třetí osoba je může šířit pouze s písemným povolením. Jednotlivé obsahy mohou být doplněny speciálními autorskými poznámkami, které musí být respektovány.

Závazný dodatek:

Navzdory pečlivé kontrole obsahu neručíme za obsahy extérních odkazů.  Za obsah  externí stránky je zodpovědný její provozovatel.

Zřízení webové adresy:

MEDIA FACTORY:
Webová adresa: www.mediafactory.cz