Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Náš tým

PhDr. Ondřej Černý

Ředitel

E-Mail: cernyo@czech.cz

Narozen 1962 v Praze, Česká republika.

Studoval na FF UK ( obor knihovnictví a vědecké informace), kterou ukončil v roce 1986. V letech 1987 - 1990 pracoval v dokumentaci Divadelního ústavu jako dokumentarista. V letech 1990-95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu v Praze a ředitelem Pražského quadriennale. Od 1. dubna 2007 do 7. září 2012 byl ředitelem Národního divadla.

Je členem Umělecké rady AMU, členem Rady Národního muzea a korespondenčním členem Saské akademie umění. Spolupracuje s Pražským divadelním festivalem německého jazyka.

Od ledna 2014 je ředitelem Českého centra Mnichov.

 

 

Anett Browarzik, M.A.

Programová koordinátorka

E-Mail: browarzik@czech.cz

Narozena v Berlíně, Německo.

Vystudovala Evropská studia na TU Chemnitz, v rámci studia se zúčastnila stáže na Masarykově Univerzitě v Brně, poté se věnovala studiu Východozápadních studií a účastnila se projektu Bohemicum v Regensburgu.

V letech 2007 - 2009 pracovala jako kulturní manažerka Institutu pro mezinárodní vztahy při Shromáždění Němců v Čechách, Moravě a Slezsku v Praze. V letech 2009 - 2010 pracovala jako studijní koordinátorka magisterského studijního oboru Východozápadních studijí na Univerzitě v Regensburgu.

Od března 2010 je projektovou koordinátorkou Českého centra Mnichov.

 

Praktikanti

Jan Jůza

E-Mail: munich@czech.cz


Naši partneři

Generální konzulát České republiky v Mnichově

Česká škola bez hranic

European Union National Institutes for Culture