Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanne Roth 2020

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Porota letos vybrala knihu Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019). Soutěžním textem je část knihy na str. 22-39 o rozsahu cca 22 normostran.

Zadání, podmínky účasti a další informace najdete zde.