Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.5.2018 19:00

Pavel Gan: Dobrý anarchista Jaroslav Hašek proti Bolševikům na Volze v létě 1918

Pavel Gan, bohemista a rusista, se již po desetiletí literárně i vědecky zabývá Jaroslavem Haškem, jehož život byl skoro tak tragikomický jako život jeho nesmrtelného literárního hrdiny Švejka. Ve své přednášce Pavel Gan popisuje Haškův osud ve vřavě socialistické revoluce v Rusku v létě 1918 v oblasti mezi Samarou a Bugulmou.

Pavel Gan vydal již tři díla o „dobromyslném anarchistovi“ Jaroslavu Haškovi. V prvním z nich zkoumá, jakou roli Hašek sehrál na Volze v roce 1918, a to k příležitosti Mezinárodní konference v Bambergu ke 100. výročí Haškových narozenin. Toto dílo bylo zveřejněno v roce 1989 v Mnichově, a tím osvětlil i v Československu dosud neznámá fakta.

Román Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši carů a komisařů i doma v Čechách, který vydalo brněnské nakladatelství Atlantis v roce 2003, se intenzivně zabývá Haškovým tragickým dobrodružstvím během revoluce na Ukrajině v roce 1917 a o tři roky později v Rusku mezi Volhou a Bajkalem. Na základě těchto faktů a textových podkladů sepsal Pavel Gan i scénář pro televizní seriál, který v roce 2016 předal České televizi.

Ve své přednášce představuje svůj výzkum Haškovi osobnosti, se zvláštním zaměřením na Haškovo ztroskotání na jaře roku 1918 během ruské revoluce, která se z původně sociální proměnila na revoluci proletářskou pod diktátem Kremlu.

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

9.5.2018 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala