Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.6.2018 19:00

Krkonoše na starých rytinách a litografiích

Petr Bergmann sbírá staré fotografie, rytiny a litografie z Krkonoš. Ve své přednášce představuje svou publikaci z roku 2017, která pojednává o historickém vyobrazení krajiny, vesnic a měst v regionu Krkonoš a o prostředí, v němž kdysi žili místní obyvatelé.

Petr Bergmann představí svou čtvrtou místopisnou publikaci Krkonoše na starých rytinách a fotografiích. Publikace vznikla ve spolupráci s fotografem Janem Hrdým, který současnými fotografiemi dokumentujícími vývoj zobrazovaných míst doplňuje historické pohledy na přírodní scenérie, první krkonošské boudy a na města a obce Krakonošova revíru. Na stránkách knihy jsou zachyceny notoricky známé, ale i méně známé pohledy, anebo dnes již nepřístupné výhledy na jedinečná horská panoramata. Fotografie Jana Hrdého nabízejí citlivou formou zajímavé srovnání a umožňují přehlédnout vývoj našeho nejvyššího a nejrozsáhlejšího pohoří a jeho osídlení v průběhu posledních tří století.

Petr Bergmann (Praha, 1967) je dlouholetý manažer a producent v umělecké oblasti. Od roku 2000 žije na Broumovsku, kde se věnuje regionální historii a s ní spojené sběratelské činnosti. V roce 2016 založil zapsaný ústav Institut regionální paměti Broumovska, jehož je ředitelem.

Pořadatel: České centrum Mnichov, Kulturní referent pro české země při Spolku A. Stiftera Mnichov

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

19.6.2018 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala