Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.7.2018 19:00

Deník 1968. Jiří Kolář a Pražské jaro

Kunsthistorička Daniela Uher se ve své přednášce zabývá kolážemi z deníku Jířího Koláře z roku 1968, jenž patří k nejvýznamnějším uměleckým počinům Pražského jara.

Jiří Kolář (1914–2002) byl český básník, spisovatel a mecenáš samizdatové literatury. Týdeník 1968 Jiřího Koláře zrcadlí nejen denní události, nýbrž částečně i politické a kulturní dějiny Československa. Jeho koláže jsou jedinečné dokumenty historického významu. Týdeník 1968 není vědecky podloženou kronikou, je výsledkem subjektivního pohledu umělce na dění roku 1968. Kolářovy umělecké postupy jsou podobné proudům jeho mezinárodně známých kolegů. Kolářovy intence jsou ale zaměřeny jinak. Také proto, že rok 1968 probíhal v Československu jinak než v USA, Francii, nebo v západním Německu. Uprostřed mnohavrstevné a produktivní československé moderny 20. století patří Týdeník 1968 k jednomu z nejdůležitějších děl, zabývajících se Pražským jarem. Je to možná nejvýznamnější reakce umělce na kvašení a změny ve společnosti Československa roku 1968.

Daniela Uher je historička umění působící v Germánském národním muzeu v Norimberku. Je členkou Fóra pro židovskou historii a kulturu. Zabývá se tématy, jako jsou lidská práva, historie, umění a kultura se zvláštním zaměřením na východní Evropu.

Koláž: Koláž k 35. týdnu s názvem: Konec – ve stínu tanků člověk nemyslí na smrt, ale na život. Fotograf: Annette Kradisch; © Kolářs Erben.

Vstup volný

Pořadatel: České centrum Mnichov

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

19.7.2018 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala