Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.5.2014 18:00 - 30.5.2014

Grafiky Oldřicha Hamera očima Bohumila Hrabala

Grafik Oldřich Hamera patřil k nejbližším přátelům spisovatele Bohumila Hrabala. Poprvé jsou širší veřejnosti v Německu představeny grafiky Oldřicha Hamery ze 70. let 20. století, které tehdy Bohumil Hrabal osobně vybral a které nemohly být v Československu oficiálně vystaveny.

V rámci cyklu „Hrabal inspirující a inspirovaný“.

V rámci vernisáže k výstavě se koná diskuze s kurátorkou výstavy a historičkou umění Evou Čapkovou a Oldřichem Hamerou.
Také známý mnichovský galerista Walter Storm bude vzpomínat na Bohumila Hrabala a představí grafiky Oldřicha Hamery ze své osobní sbírky.

 

Když v roce 1975 připravoval Oldřich Hamera pro Geologický ústav ve Šternberském paláci v Praze jednu ze svých polooficiálních výstav, přenechal výběr svých grafik divákovi. Byl to Hamerův přítel Bohumil Hrabal, který z monotypů vybral ty, které ho nejvíce oslovily a napsal k nim text „Pocta Barrandovi“, kterým výstavu otevřel. Přestože se jednalo o výstavu polooficiální, vernisáže se zúčastnilo přes 300 lidí. Po dobu svého trvání však byla výstava přístupná divákům jen po předložení občanského průkazu a registraci. V denním tisku o výstavě vyšla jen jedna malá zmínka.

Ke stým narozeninám Bohumila Hrabala a k devadesátinám Vladimíra Boudníka představuje České centrum výstavu grafik Oldřicha Hamery, které nemohly být v 70. letech v Československu oficiálně vystaveny a které se poprvé do povědomí širší veřejnosti dostávají až dnes. Jedná se o grafiky, které pro Geologický ústav vybral sám Hrabal a na jejichž výběru trval. Výstava tedy prezentuje dílo Oldřicha Hamery očima Bohumila Hrabala. Protože si Hrabal vybíral takové umění a takové umělce, kteří mu byli nějakým způsobem blízcí, ať už osobními postoji, estetickým cítěním nebo tematicky, prozrazuje Hrabal svým zájmem o grafické listy Hamerovy a jejich výběrem i něco o sobě, prostřednictvím nich prozrazuje, jaký je on sám.

 

„V Hamerových monotypech lze vystopovat mokrost jeskyní, ve kterých bydlí macarát, zápasy mikrobů a plísní, vůni slisované fauny a flóry hornických šachet, kde kape ze stěn a v koutě se lesknou změtené dráty a kabely. Avšak téměř v každém Hamerově monotypu je trilobit, ten krásný pozdrav z prvohor, otisk, které se podobá lidskému kostlivci, rozdrcenému hornickému kahanci, šněrování husarského kabátce, trilobit jako Hamerův podpis a znělka, která obloukem přešla do barrandovských skal a odtud do Hamery a přes jeho ruce do grafiky.“

Bohumil Hrabal: Pocta Barrandovi

 

Oldřich Hamera se narodil 3. 3. 1944 v Úvalech u Prahy. V roce 1964 nastoupil jako strojní zámečník do Středočeských strojíren, kde potkal Vladimíra Boudníka. Boudník Hameru seznámil se svojí uměleckou metodou, kterou nazval explosionalismem, a se svými vlastními grafickými technikami, které vyvinul v 50. a v 60. letech. Pomocí nich pak Hamera zachycoval to, co ho nejvíce zajímalo. Byl to svět mineralogie, geologie a paleontologie. Boudník přivedl Hameru k Hrabalovi, kterého znal od roku 1950 z brigády v kladenských hutích. Hrabal uvedl Hameru do společnosti neoficiálních umělců 60. let, seznámil ho například s Jiřím Kolářem.

Vedle své grafické práce se Hamera věnoval také užitému umění. Je autorem několika grafických značek a grafického řešení domu mistra Jana Husa v Kostnici. Jako restaurátor se podílel na obnově významných památek České republiky. Svými grafikami je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, ve sbírkách Pražské plynárenské, Polabského muzea v Nymburce, v Pratt Graphics Centru v New Yorku a dalších. Vystavuje doma i v zahraničí.

 

Text: Eva Čapková

 

Vstup: volný

 

Další termíny k cyklu "Hrabal inspirující a inspirovaný":

7.5./ 19.00 Uhr Slavnosti sněženek

27.5./ 19:00 Uhr Hrabal očima překladatele

 

Pořadatel:

České centrum

 

© Grafik: Oldřich Hamera und Bohumíl Hrabal / Foto: Ladislav Michálek

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 6.5.2014 18:00
Do: 30.5.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala