Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.4.2017 19:00 - 28.4.2017

Bohuslav Reynek

Výstava představuje významného českého grafika a básníka Bohuslava Reyneka. Kurátorkou výstavy je umělcova vnučka Veronika Reyneková. Výstava bude zahájena 7. dubna v 19 hodin na adrese Kleine Werkraumgalerie, Heilig-Geist-Str. 4, Rosenheim. Výstavu pořádá Malá umělecká galerie v Rosenheimu ve spolupráci s nadací Bohuslava Reyneka v kooperaci s Česko-německým fondem budoucnosti a Českým centrem v Mnichově. Za milé podpory Zdeňka Sklenáře, České televize a Aleše Kisila.

Bohuslav Reynek (1892–1971) byl český grafik, malíř, básník, překladatel francouzské a německé literatury. Žádná z těchto charakteristik však zcela nevystihuje to, co Bohuslav Reynek doopravdy byl. Za minulého režimu nebyl v přízni úřadů, avšak jeho umělecký a intelektuální smysl se po pádu komunismu dočkal uznání. Byl vzorem pro své současníky a stále inspiruje své nástupce.

Bohuslav Reynek nesměl svá grafická a literární díla za komunismu publikovat. Proto také zůstaly síla, přirozenost a lidskost, které z jeho výtvorů do slova září, veřejnosti dlouho skryty. Výstava „Aus der Stille heraus-ven z ticha“ inspiruje, posiluje a otevírá Horizont.

Výstava, která ladí k tématu Velikonoc, ukazuje obrazy Pašijí. Vystaveno bude 44 reprodukcí. Ke shlédnutí bude i „Bible svatá“, jejíž text je doplněn více jak sty Reynekovými kresebami.

V rámci vernisáže bude uveden film o životě a tvorbě Bohuslava Reyneka z roku 2006 „Blázen jsem ve své vsi“.

Otevírací doba výstavy: Úterý – sobota, 16 – 20 hodin

 

Život Bohuslava Reyneka

Narodil se v Havlíčkově Brodě. Malováním se zabýval už od mládí a právě z  této doby pochází i olejová malba Portrét otce (1911). Roku 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud. V letech 1927 – 1929 vystavoval svá díla na několika výstavách ve Francii, kde byla velice dobře přijata. Mezi lety 1933–1971 zhotovil přes 600 leptů a grafických listů technikou suché jehly. Ve třicátých letech byla jeho hlavním motivem krajina. Později, ve čtyřicátých letech, se inspiroval biblickými motivy, například ukřižováním Krista, pietou a zapřením svatého Petra. Z tohoto období pochází také pašije, která bude v rámci výstavy předvedena. Po komunistickém puči se uzavřel do sebe. V tomto období rozvinul svůj jedinečný poetický projev a vzniklo nejvíce jeho děl jako například cyklus „Job“ (1948–1949) a „Don Quijote“ (1955–1960). Teprve od roku 1964 mohl za svou celoživotní kariéru svá díla vystavovat veřejně. I jeho básně, například „Sníh na zápraží“, nebo „Mráz v okně“ byly poprvé vydány až v roce 1969. Avšak po této fázi svobody nastává normalizace, která umělcovu svobodu opět omezuje a znevažuje Reynekovo dílo. Teprve po pádu komunismu, jsou jeho umělecká díla a básně v Čechách definitivně uznány.

Další informace k Bohuslavu Reynekovi najdete zde.

Místo konání:
Kleine Werkraumgalerie, Heilig-Geist-Straße 4, Rosenheim
Datum:

Od: 7.4.2017 19:00
Do: 28.4.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala