Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.2.2017 - 30.4.2017

Karel IV. - císař na čtyřech trůnech

Putovní výstava Národní galerie a Českých center k příležitosti 700. narození Karla IV., která ukazuje českého krále a římsko-německého císaře jako muže evropského formátu a zároveň normálního smrtelníka.

České centrum Mnichov uvede v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. putovní německo-českou výstavu, která tohoto vládce představuje nejen jako cílevědomého politika, ale i jako prostého člověka, který má běžné starosti dnešních lidí. Jako každý člověk má své charakteristické povahové rysy, které jsou mu někdy přínosem při řešení životních situací, nebo naopak komplikací. Karel IV. je výjimečná historická osobnost, která se snaží nahlížet na svět kolem sebe v širším kontextu a svou víru a vzdělání využívá k naplnění vlastních státně-dynastických koncepcí.

Císař Karel IV. se jako hluboce věřící člověk hlásil k židovsko-antické tradici evropské civilizace. Obdobně má putovní výstava vyjádřit vztah současné České republiky k významu Karla IV., který byl vladařem evropského formátu. Historický vztah českých zemí jako nedílné součásti evropské politiky je protkán základními prvky evropské kultury, která je bezesporu postavena na hodnotách, jež Karel IV. vyznával a ctil ‒ na křesťanství a humanismu.

Výstava při Sudetoněmeckém dnu se skládá z 14 textových panelů (které odkazují na 14 zastavení Křížové cesty) a úvodního panelu s motivem císaře Karla IV. ukládajícího svatý ostatek do relikviáře na císařském hradě Karlštejn.

Koncepce: Jiří Fajt

Texty: Milan Rudik, Jan Royt a Jiří Fajt

Koordinace a realizace: Milan Rudik

 

Pořadatelé:

Hus-Haus Kostnice, České centrum Mnichov

Místo konání:
Hus-Haus, Hussenstr. 64, Konstanz
Datum:

Od: 1.2.2017
Do: 30.4.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala