Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.1.2018 19:00 - 23.2.2018

Markéta Luskačová - O smrti, o koních a jiných lidech

"Masopustní" výstava jedinečné české fotografky, žijící v Londýně, vsazená do období bavorského "fašingu". Výstavu Markéty Luskačové nejlépe vystihnou slova Roberta Silvia, které napsal do katalogu k výstavě. Pro Markétu Luskačovou je charakteristické, že se svými tématy vždy zabývá soustředěně a dlouhodobě. Soubor fotografií z masopustů fotografuje Markéta Luskačová od roku 1999. Fotografie pro ni nikdy nebyla krátkodobou reflexí, nefotografovala zvenčí. Zná ty, které zobrazuje.

Na fotografiích masopustů vidíme členy roztockého sdružení Roztoč, jejich přátele a také průvod únětických masek, se kterými se roztočtí na Holém vrchu setkávají.  Úzký vztah a obdiv k lidem, jejichž aktivity jsou pestré a dalece přesahují masopustní slavnosti, je znát. Markéta Luskačová jejich průvody nejenom zobrazovala, ale také o fotografiích s roztockými diskutovala a setkávala se s nimi nejen  během masopustů.  Vzájemnou blízkost dokresluje i čestné členství, které jí roztočtí udělili. Markéta Luskačová zobrazuje jednak nádherné výtvarně propracované masky, které roztočtí vytvářejí, jednak ty, kdo stojí za nimi.

 

Vernisáž: 31. 1. 2018 v 19:00

Vernisáž výstavy se bude konat za přítomnosti fotografky a ostatních hostů.

 

Markéta Luskačová (*1944) se narodila v Praze. Střední školu navštěvovala v Chrudimi a v Praze. Vystudovala sociologii kultury na Univerzitě Karlově. Tři roky studovala fotografii na FAMU. Od roku 1963 fotografovala na Slovensku. Vznikly zde soubory Poutníci (1964–1971) a Horská vesnice Šumiac (1967–1974). V roce 1968 fotografovala v Jazz klubu Reduta v Praze, v letech 1970–1972 v Divadle za branou. V letech 1972, 1973, 1985 a 1992 v Irsku a v roce 1977, 1978 a 1980 v Newcastlu. Od roku 1972 dodnes fotografuje ve východním Londýně ve čtvrti Spitalfields. V Londýně také fotografovala pouliční muzikanty. Téma dětí prolíná celou její tvorbou. V letech 1986 – 2000 fotografovala dvacet dětí různých národností a etnik žijících v Británii pro sběrný dokument „Občan 2000“ (Channel 4) a v roce 2000 Chorister school při katedrále v Durhamu. Od roku 1998 fotografuje děti v Čechách a na Slovensku, postižení děti v Rolničce, děti ve waldorfských školách a vietnamské děti.

Od roku 1998 také vytvářela fotografický cyklus z českých masopustů, fotografovala především v Roztokách a Úněticích u Prahy. Během práce na tomto cyklu začala poprvé fotografovat barevně, první barevné snímky zveřejnila po roce 2009.

S technikou fotografie ji radil jeden z nejslavnějších českých současných fotografů Josef Koudelka. „Naučil mě, kde se to mačká,“ říká Luskačová. O obou umělcích v pozdější době napsal známý britský spisovatel John Berger: "Tito dva fotografové se vzájemně výrazně liší - v jeho fotografiích svět mluví, ona ve svých naslouchá tichu světa." 

Je autorkou více než dvaceti fotografických cyklů, které vystavovala po celém světě.

Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách významných světových institucí: Tate Britain, Victoria and Albert Museum, National Portrait Gallery (Londýn, GB), Musée International du Carnaval et du Masque (Binche, BE), Bibliothèque nationale de France (Paříž, FR), Brandts Museet for Fotokunst (Odense, DK), Stedelijk Museum (Amsterdam, NL), Slovenská národná galéria (Bratislava, SK), San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco, US), Museum of Modern Art (New York, US), Israel Museum (Jerusalem, IL) nebo také např. National Gallery of Australia (Canberra, AU).

 

Pořadatel: České centrum Mnichov

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 31.1.2018 19:00
Do: 23.2.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala