Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2017 19:00

Představení knihy Martina Bermeisera: Projevy Václava Havla – Aspekty holistické rétoriky

Prezident, spisovatel, ale především vynikající řečník to vše v jedné osobě. V osobě jménem Václav Havel. Jeho rétorikou, která byla na tehdejší dobu velmi nadčasová, se zabývá Martin Bermeiser, Ph.D., a to zejména ve své knize Projevy Václava Havla - aspekty holistické rétoriky vydanou nakladatelstvím ibidem. Prezentace knihy jejím autorem se uskuteční v Českém centru v Mnichově ve spolupráci s Haus des Deutschen Ostens.

Rok 2018 pomalu klepe na dveře a s ním i volba prezidenta ČR.

Václav Havel (1936-2011), vynikající řečník a spisovatel, zvládnul od nepřítele státu dospět až k hlavě státu a stát se tak prezidentem Československa a od roku 1993 České republiky. V úřadu prezidenta působil více než 12 let a během tohoto období pronesl doma a v zahraničí okolo 300 projevů (převážně programových).

Na základě reprezentativního výběru těchto projevů zkoumá autor Havlovu prezidentskou rétoriku s inovativním pohledem a dospívá k závěru, že Havel používal komplexní rétoriku nového druhu. Použitá metodika názorně vysvětluje Havlovy vize lepšího světa a inspiruje k odvození (r)evolučních dimenzí politického výrazu: celistvé jakož i holistické rétoriky.

Martin Bermeiser, Ph.D. studoval česko-německé studie na univerzitě v Regensburgu, kde se specializoval na zkoumání rétoriky slovanských jazyků.

Pořadatel: České centrum Mnichov, Haus des Deutschen Ostens

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

7.12.2017 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala