Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.3.2016 19:00

Milena Oda: scénické čtení „Oslovujte mě cizinče!“

Spisovatelka, žurnalistka, a performerka Milena Oda představí spolu s hercem Wolfgangem Boosem formou scénického čtení svou stejnojmennou knihu, která nechává nahlédnout do pocitů přistěhovalce – téma silně rezonující v dnešní době imigrantských vln.

Znáte ten pocit cizince? Znáte ten pocit uvědomění si vlastní cizosti? Když člověk ví, že není vítaný v cizí zemi? Jaký je to pocit, být odmítnutý? Co vede některé necizince k tomu, že kriticky dívají na cizince v jeho zemi?

Scénické čtení „Oslovujte mě cizinče!“ chce publiku přiblížit pocity cizince, migranta, uprchlíka a tím nabídnout odpovědi a přimět k diskuzi. Milena Oda čerpá ze svých vlastních zkušeností, která jako „východoevropská“ autorka (a cizinka) již 15 let žije a pracuje v Německu.

Společně s německým hercem Wolfgangem Boosem koketují ve čtení s jejich národnostmi, aby ukázali, že Němec je také cizinec, „jakmile opustí hranice vlastního státu a jeho ochrany“.

Milena Oda (* 15. března 1975 v Jičíně, Československo) je česká německy píšící spisovatelka. Studovala germanistiku, romanistiku, anglistiku a divadelní vědu na univerzitách v Olomouci, Bayreuthu, Salzburgu, Klagenfurtu a Düsseldorfu. Později pracovala jako hospitantka dramaturgie v düsseldorfském divadle. Již několik let žije v Berlíně, od roku 2008 jako spisovatelka a překladatelka na volné noze, od roku 2011 také v New Yorku.

Především píše prózu v německém jazyce, je ale také autorkou lyriky, esejí, povídkových děl a divadelních her v němčině, češtině a angličtině.

Ukázku četby můžete vidět zde:

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

17.3.2016 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala