Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.10.2009 0:00 - 29.11.2009 0:00

Na cestě přirozenosti

Česko-německá výstava výstava fotografií „Na cestě přirozenosti” vznikla v roce 2007 jako součást festivalu „Kulturní jaro“ v rámci kulturní části německého předsednictví v EU. Tato výstava bude prvně představena německé veřejnosti v Mnichově v Museum Mensch und Natur, nacházejícím se v komplexu zámku Nymphenburg s největší botanickou zahradou ve střední Evropě.

 

 

30.10.2009  - 29.11.2009 Museum Mensch und Natur Mnichov

 

                         

                        Vážené dámy a pánové,

 

dovolujeme si Vám představit významnou česko-německou výstavu fotografií s textem Prof.PhDr.Ladislava Hejdánka v Museum Mensch und Natur (Muzeum člověk a příroda), nacházejícím se v komplexu zámku Nymphenburg v Mnichově, kterou lze považovat za významnou politicko-kulturní akci, přispívající ke zlepšování česko-německých vztahů. Výstavě poskytli záštitu evropští komisaři  Günter Verheugen a Vladimír Špidla , český ministr pro lidská práva Michael Kocáb a generální konzulát ČR v Mnichově Josef Hlobil. Organizátorem výstavy jsou Museum Mensch und Natur v Mnichově, Bavorské ministerstvo vědy a kultury, České centrum v Mnichově ve spolupráci s občanským sdružením Spektrum Berlin Paris Praha Wien.

 

Slavnostní vernisáže spojené s oslavou státního svátku ČR se dne 29.10.2009 v zámku Nymphenburg osobně zúčastní evropský komisař Vladimír Špidla, český ministr pro lidská práva Michael Kocáb či bavorská státní ministryně pro evropské  a spolkové záležitosti Emilia Müller.

 

„Předsudky o sousedních zemích, které mají svoje dějinné pozadí, jsou jen mentálními bloky v našich hlavách“ napsal filozof Paul Brunton. Mnichov je město, které určilo a ovlivnilo na několik desetiletí politický vývoj česko-německých vztahů. Proto byl Mnichov vybrán jako symbolické místo pro tuto výstavu, která se zde prvně představí německé veřejnosti.

Výstava “Na cestě přirozenosti” je výsledkem spolupráce česko-německé občanské iniciativy v rámci dlouholetých ekologických projektů. Základní idea výstavy zní:“ kultura,  která pomáhá a spojuje lidi“

Výstavou chceme ukázat přírodu jako prostředníka k estetickému, etickému a ekologickému vnímání rozměru světa, společnosti a vesmíru.

 

 

Výstava byla v předloňském roce součástí kulturní prezentace německého předsednictví v Evropské unii pod názvem “Kulturní jaro”, které bylo v ČR pojato hlavními organizátory - velvyslanectvím SRN a Goethe-Institutem - formou festivalu, zahrnujícím kulturní projekty v rámci česko- německých vztahů, mezi nimi i projekty vzniklé z nezávislé iniciativy občanů v rámci neziskového sektoru. Tuto výstavu lze považovat za mimořádnou v rámci celého festivalu „Kulturní jaro“, organizátory i médii jí byla věnována zvýšená pozornost. Hlavní text k výstavě pod názvem “Co je příroda” napsal bývalý mluvčí Charty 77 a jeden z propagátorů myšlenek občanské společnosti Prof. PhDr.Ladislav Hejdánek. Prof.PhDr.Ladislav Hejdánek vedl po pádu „Železné opony“ na Evangelické teologické fakultě katedru filozofie. Výstava chtěla upozornit na důležitost ekologické výchovy u dětí předškolního věku a zodpovědnosti za podobu světa, v kterém žijeme.

 

 

Na výstavě Na cestě přirozenosti se setkávají dva fotografové, německý biolog Bernd Schlag a český geolog Pavel Blaženín. Perspektiva sledování přírodních výjevů přes jejich objektivy si je v mnohém podobná. Zachycují abstraktním způsobem přírodu jako cestu k vlastní přirozenosti. Na výstavě převažují motivy vody a  kamenů, zajímavým způsobem propojené v jeden celek. Některé fotografie jsou natištěny na nezvyklé materiály (např. na jasanové dřevo nebo průsvitné látky) a jsou sestaveny do tématických částí.  Fotografie Bernda Schlaga a Pavla Blaženína otevírají velký prostor představivosti diváka a přenáší ho do makro a mikro světa přírody. 

 

Český fotograf Pavel Blaženín je jedním ze známých fotografů Pražského jara 1968, kterému bylo znemožněno v době komunismu vystavovat. Jeho fotografie přírody byly vystaveny v letošním roce v Evropské komisi v Bruselu u příležitosti českého předsednictví pod záštitou EU komisaře Vladimíra Špidly. 

 

Německý biolog a fotograf Bernd Schlag pomohl zavádět v České republice po pádu železné opony společně s Mgr.Strejčkovou pedagogické metody ekologické výchovy pro děti v předškolním věku. Jeho kniha o metodách dětské ekologické výchovy  byla v loňském roce   doporučena všem školkám jako manuál pro pedagogy.

 

Součástí výstavy jsou malby a rytiny na kameni malíře a grafika PhDr.Zdeňka Hajného. Režisér dokumentárních filmů  s ekologickou tématikou Steve Lichtag doplnil výstavu filmem „Zelená školka“. Ve filmu je prezentováno největší ekologické centrum v ČR Toulcův dvůr se svojí školkou Semínko a hamburská školka Wackelzahn, která je významnou modelovou školkou s ekologickou výchovou v Německu.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 30.10.2009 0:00
Do: 29.11.2009 0:00

Organizátor:

Museum Mensch und Natur München


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala