Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká republika na cestě do EU

Přednáška ředitele Českého centra Mnichov.

Petr Chudožilov

Autorské čtení.

Festival

Každoroční prezentace národností žijících v Mnichově.

Knoflíkáři

Promítání filmu režiséra Petra Zelenky z rokú 1997.

Cimbálka

Typická moravská cimbálová muzika.

Ene Bene

Promítání filmu režisérky Alice Nellis z roku 2000.

Hanele

Promítání filmu režiséra Karla Kachyni z roku 1999.

Psí vojáci

Koncert.

Quartet of Leaders

Jazzový koncert. Karel Růžička, Leszek Zadlo, Christian Stock, Walter Bittner.

Lenka Reinerová

Autorské čtení.

Pásmo krátkých filmů

O Babičce, O kouzelném zvonu, Příušnice.

Jiří Stivín, Wolfgang Lackerschmidt, Ali Haurand

Společný koncert pražského a dvou německých jazzmanů.

Zapomenuté světlo

Promítání filmu.

Ta Jana z Velké Ohrady

Koncert pražské skupiny, doprovází čtení německé autorky Molando.

Pelíšky

Promítání filmu režiséra Jana Hřebejka z roku 1999.

Kulturní akcenty

Sbor "Da Capo" z Hradce Králové - koncert lidové muziky.

Biblické legendy

Taneční představení pražského souboru Bohemica.

Odsun - Abschub

Zraněná česká příhraniční krajina jak ji zachytila mladá hamburská výtvarnice Elena F. Kühn.

Koordinační klub evropských kulturních institutů v Mnichově

Ustavující setkání Koordinačního klubu evropských kulturních institutů působících v Mnichově.

65 66 67 68 69 70 71

Kalendář

Naši partneři

Generální konzulát České republiky v Mnichově

Česká škola bez hranic

European Union National Institutes for Culture