Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.12.2017 - 31.3.2018

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018

Česká centra (ČC) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, vyhlašují 5. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatelky a překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatelky a překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. Vyhodnocení soutěže provede odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC a Českého literárního centra letos vybrala text od Karla Veselého (*1976) BombaFunk  (Verlag BiggBoss, 2017).

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a na překladatelské dílně.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit překladatelky a překladatelé s německým státním občanstvím, příp. trvalým bydlištěm ve Spolkové republice Německo, kteří do 31. března 2018 nedovrší čtyřiceti let, a kterým doposud nevyšel žádný knižní překlad z češtiny. Z toho se vyjímají novinové články a zveřejněné kratší texty (do čtyřiceti stránek) v antologiích, sbírkách atd. Zúčastnit se také nemohou nositelky a nositelé ceny z předchozích ročníků soutěže. Není povoleno do soutěže přihlásit již zveřejněné překlady vybraných soutěžních textů. Každý účastník může podat svůj překlad pouze v jedné zemi.

Vyhodnocení přihlášených překladů provede anonymní formou odborná porota, která bude složena z členů BOHEMICUM Regensburg-Passau.

Zadání

Překlad textu z knihy Karla Veselého: BombaFunk (Kapitola šestá – str. 104 - 118).

Text k překladu, synopsi knihy a biografii autora K. Veselého můžeteve formátu PDF stáhnout zde:

Termíny

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. března 2018

Termín zveřejnění výsledků: do 15. května 2018

Termín pobytu oceněných v ČR: dle termínu Bohemistického semináře, předběžně léto/podzim 2018.

 

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31. 3. 2018 zasláním na
e-mailovou adresu Dr. Christina Frankenberg (ccberlin@czech.cz).

 

Další informace naleznete na německé verzi této internetové stránky a zde (PDF) :

 

Místo konání:
Datum:

Od: 13.12.2017
Do: 31.3.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala