Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.10.2015 18:00 - 8.11.2015 14:00

Šimon Brejcha – Martin Velíšek: SPACE

Výstava velkoplošných kreseb, grafik a objektů dvou českých umělců Šimona Brejchy a Martina Velíška v galerii Professorium v bavorském Würzburgu se zakládá na prostorové koncepci. Brejcha pracuje s prostorovými konstrukcemi, které aktivně „zplošťuje“, aby vytvořil tiskovou matrici, zatímco Velíšek postupuje naopak od plochy k prostoru. Oba malíři používají převážně černobílé odstíny tak, aby vynikla trojrozměrná prostorová grafika. Výstava bude probíhat v období: 14.10. ̶ 7.11. Galerie „Professorium“ v Malerfürstentum Neu-Wredanien, Würzburg

Společný projekt Šimona Brejchy a Martina Velíška  SPACE je cestou ze dvou směrů k témuž cíli – prostoru. Paradoxně co je východiskem jednoho, je pro druhého koncem cesty a naopak.  Šimon Brejcha pracuje s prostorovými konstrukcemi, které aktivně „zplošťuje“, aby vytvořil tiskovou matrici. Vlastní tisk slouží jako dvojrozměrná připomínka původního stavu, avšak obohacená o výtvarný rytmus linií a ploch, tak vlastních grafické technice. Je to tedy cesta od prostoru k ploše. Martin Velíšek začíná u plochého, dvojrozměrného prostoru. Na převážně bílé intaktní ploše vytváří tužkou linie pomocí řady drobných čar. Nepatrné reliéfní zásahy pak v konfrontaci s liniemi umocňují či stírají prostorový dojem. Jeho cesta je tedy směřováním od plochy k prostoru.

Oba autoři záměrně pracují s omezenou barevností, respektive bílou, šedou a černou barvou, aby dali vyniknout prostorovému účinku děl. Přesto barvu zcela nezavrhují a v některých dílech se k ní obrací. Kontrapunkt k často velkým grafikám a kresbám představují rozměrné, avšak křehké prostorové objekty, světelné kresby či projekce.

 

Šimon Brejcha (*2.10.1963, Karlovy Vary) je malíř a grafik. Žije a pracuje v Praze. Vystavuje především v Čechách a Německu. Jeho tvorba byla zastoupena na mnoha důležitých výstavách grafiky po celém světě. Jeho tisky byly vybrány pro mezinárodní výstavy v Číně, Japonsku, Polsku, Rakousku a Německu. Účastnil se mimo jiné i výstav v USA, Jižní Africe, Belgii. Je zastoupen v grafických sbírkách Národní galerie v Praze i v dalších veřejných sbírkách doma a v zahraničí. Za svou grafickou práci získal řadu ocenění (mj. např. The Print of the Year 2013 a 2014 v Praze).

Ve své práci se Šimon Brejcha zabývá zkoumáním přírodních forem, především organického původu, a jejich obsahovými a formálními možnostmi. Ve svých nejnovějších dílech hledá limity fyzické redukce prostorového objektu do plochy prostřednictvím vlastního grafického postupu.

 

Martin Velíšek (6. 11. 1968, Athény) je akademický malíř a absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se především malbou s konceptuálním přesahem, ale také kresbou či grafikou. Příležitostně se cěnuje obalovému designu. Za svou práci získal mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung”, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, Hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon s´art du Pays fertis či Obal roku. V teoretické práci se věnuje kontextu vzniku uměleckého díla, mimo jiné vydal s filosofem Miroslavem Petříčkem knihu Pohledy (které tvoří obrazy).

 

Pořadatelé: Galerie „Professorium“ im Malerfürstentum Neu-Wredanien, České centrum Mnichov

 

© Šimon Brejcha
© Martin Velíšek

 

Místo konání:
Galerie "Professorium" im Malerfürstentum Neu-Wredanien, Würzburg
Datum:

Od: 13.10.2015 18:00
Do: 8.11.2015 14:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala