Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.9.2017 19:00

Tilman Kasten: Kritika historismu versus Dějiny spásy

Přednáška prvního nositele Ceny Otokara Fischera a autora vynikající germanobohemistické komparativní práce „Kritika historismu vs. Dějiny spásy“, která se zabývá valdštejnskými romány Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha. Úvodního slova v Českém centru se chopí Václav Petrbok z Ústavu pro českou literaturu Akademie Věd ČR.

Nově založená Cena Otokara Fischera je určena německy píšícím bohemistům za mimořádný publikační výkon v oblasti bohemistických bádání o české literatuře, jazyce, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a české kultuře a kulturní historii. Cílem projektu Institutu pro studium literatury je ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu vydávané odborné práce, a přispět tak k posílení dialogu mezi českou a německou bohemistikou.

Dr. Tilman Kasten je literární a kulturní věděc. Vystudoval slavistiku a evropskou etnologii ve Freiburgu, kde v roce 2014 jako věděcký pracovník v Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) získal doktorát. Působil také jako jednatel Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde a spoluvydavatel její ročenky. Od dubna 2017 pracuje jako odborný koordinátor výzkumné sekce 1015 „Muße. Grenzen, Raumzeitlichkeit, Praktiken“ na univerzitě ve Freiburgu.

Pořadatelem akce je kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera a České centrum Mnichov.

Spoluorganizátor: Generální konzulát České republiky v Mnichově

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

14.9.2017 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala