Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2018 20:00

„Pole naše křičí Zrada“. Mnichovská dohoda v české poezii

Lyrický večer k 80. výročí Mnichovské dohody s hudebním doprovodem klavíristy Jana Čecha. Moderátor: Frances Jackson.

S podpisem Mnichovské dohody Československo ztratilo svou důvěru v západní mocnosti, ale ne samo v sebe. I když politický odpor měl své limity, na podzim roku 1938 reagovalo s poetickými projevy mnoho básníků, kteří byli pobouření a zklamaní z událostí tohoto dne. V básnických sbírkách jako je např. "Zhasněte světla" od Jaroslava Seiferta nebo "Torzo naděje" od Františka Halase, pociťujeme hněv a smutek ohromené země, její strach o budoucnost, ale i její pevnou víru, že i tuto temnou hodinu lze překonat.

Při příležitosti 80. výročí Mnichovské dohody se lyrický večer odehraje v dnešní Vysoké škole hudby a múzických umění, kde se tehdy setkali Hitler, Chamberlain, Deladier a Mussolini. Frances Jackson (Graduate school pro východní a jihovýchodní Evropu / LMU v Mnichově) představí poezii tohoto období a výběr nejznámějších a nejpozoruhodnějších básní v němčině a češtině. Večer bude doprovázet hudba Leoše Janáčka, kterou zahraje klavírista Jan Čech. České texty přečte Jaromír Konečný.

 

Nutná rezervace na ccmunich@czech.cz / Tel. 089-21024932

Na tuto událost již nejsou volná místa.


Organizátoři:

České centrum Mnichov, Generální konzulát České republiky, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Vysoká škola hudby a múzických umění v Mnichově

 

Místo konání:

Kaminzimmer, Hochschule für Musik und Theater München, Arcisstraße 12

Datum:

15.10.2018 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala