Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.2.2017 19:00 - 6.3.2017

Ztracená paměť

Výstava „Ztracená paměť?“ vtáhne návštěvníky do období nacismu a seznámí ho s tábory nucených prací v České republice. Současná podoba míst, kde byly tyto tábory, bude konfrontována s historickými fotografiemi. Výstava vznikla za spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Místa nacistické nucené práce v České republice
vernisáž: 2. 2., 19:00 hod.

Alfons Adam (Ústav pro studium totalitních režimů v Praze) představí návštěvníkům výstavu, jejímž je kurátorem, a pohovoří s  s pamětníkem Ernstem Kukulou (narozen 1934 v Müglitz/Mohelnice) o tématu nucených pracích v období nacismu.

Čím to, že se ví mnohé o tzv. totálním nasazení v Německé říši a jen velmi málo o nuceně nasazených na území ČR? Výstava Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice chce poukázat na nepříliš známý příběh nacistické nucené práce v českých zemích. Nuceně nasazené pracovníky jste mohli nalézt v továrnách, na polích i na výstavbě silnic. Na tento aspekt druhé světové války se však často zapomíná. Fenomén nucené práce se dotýká principů, které bereme za samozřejmé, zároveň na ně však stejně samozřejmě zapomínáme a dáváme tak prostor diskriminaci a vyloučení, ponížení a vykořisťování. Snad ve vás tento pozapomenutý příběh probudí chuť se ptát, divit se a hledat vlastní odpovědi.
 
Výstava Vás provede 18 místy – městy, obcemi i opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha evropských zemí  – Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo zavlečení tzv. východní dělníci (Ostarbeiter), západoevropských civilních pracovníků, válečných zajatců. Pracovní nasazení bylo organizováno většinou ve skupinách a nuceně nasazení byli umístěni a střeženi v hromadných ubytovnách – táborech. Polští nuceně pracující v mnoha případech pracovali v českém pohraničí na selských dvorech, kde také bydleli.
 
Aktuální podoba míst je doprovozena výpověďmi pamětníků, snímky objektů a původními historickými fotografiemi. Výstava vůbec poprvé poukazuje na fakt, že se nucená práce se nevztahuje jen na území třetí říše, ale také na území československého pohraničí a protektorátu Čechy a Morava.

Výstavu vytvořili Institut Terezínské iniciativy o.p.s, Antikomplex, Živá paměť a památník Flossenbürg.

Výstava se koná v Českém centru v Mnichově a vznikla za spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 2.2.2017 19:00
Do: 6.3.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala