Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tipy

V odkazech naleznete kontakty na krajanské spolky v Mnichově a dalších městech v oblasti jižního Německa a také na instituce podporující česko-německou spolupráci.

Na nástěnce pravidelně zveřejňujeme kulturní tipy, nabídky práce, výzvy k účasti na projektech a další informace relevantní pro Čechy. Své inzeráty nám můžete zasílat e-mailem na ccmunich@czech.cz v českém a případně i německém jazyce. České centrum si vyhrazuje právo inzerát nezvěřejnit či zkrátit jeho text.


Naši partneři

Generální konzulát České republiky v Mnichově

Česká škola bez hranic

European Union National Institutes for Culture