Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Medienecho

Ondřej Černý im Gespräch mit Radio Praha, 5.11.2015

Ondřej Černý, der Direktor des Tschechischen Zentrums München, sprach am 5.11.2015 mit Radio Praha über das Programm des Tschechischen Zentrums München im November/Dezember 2015.