Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Medienecho

Ondřej Černý im Gespräch mit Radio Praha, 5.5.2016

Ondřej Černý, der Direktor des Tschechischen Zentrums München, sprach am 5.5.2016 mit Radio Praha über das Programm des Tschechischen Zentrums München im Mai/Juni 2016.