Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Medienecho

Ondřej Černý im Gespräch mit Radio Praha, 26.1.2017

Ondřej Černý, der Direktor des Tschechischen Zentrums München, im Gespräch mit Radio Praha über das Programm des Tschechischen Zentrums München im Januar und Februar 2017.