Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny

Čt 11. 02. 2021 18:00 Online událost

Česká centra zvou ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Martina Beneše, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republik s názvem „Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny“. Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:00 českého času.

Přednáška představí, jak funguje jazyková poradna Ústavu pro jazyk český, kde veřejnost může konzultovat s odborníky různorodé jazykové dotazy. Ukáže, jak vypadá typický telefonní poradenský rozhovor a veřejně dostupná databáze dotazů. V návaznosti na to pak detailně rozebere autentické nahrávky telefonních rozhovorů mezi tazateli a pracovníky jazykové poradny a odpoví na otázky, kterých jazykových oblastí se nesouhlasné reakce tazatelů týkají nejčastěji (= s čím tazatelé nesouhlasí), jakým způsobem tazatelé svůj nesouhlas typicky vyjadřují (= jak nesouhlasí) a jakými způsoby proti doporučením pracovníků jazykové poradny argumentují (= proč nesouhlasí). Součástí prezentace budou autentické přepisy i zvukové záznamy relevantních částí vybraných telefonních rozhovorů.

Mgr. Martin Beneš, Ph.D., působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, je vedoucím redaktorem časopisu Naše řeč. Zabývá se především široce vymezenou problematikou jazykových norem (norem v jazyce), teoretickými i praktickými otázkami (českého) pravopisu a přístupy k jazyku. Kromě řady odborných studií je i autorem knihy Úvod do teorie jazykové správnosti (2019).

  • Prosím, pro sledování se registrujte zde
  • Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte. 
  • Stream přednášky bude živě vysílán také na Facebooku Českých center


Informace o události

  • Název události: Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny
  • Datum: Čt 11. 02. 2021
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online událost

Podobné události