Služby

České centrum nabízí širokou škálu služeb, prostřednictvím kterých podporuje prezentaci české kultury, obchodu a cestovního ruchu:

  • Pořádání akcí ze všech oblastí umění v Mnichově a v jižním Německu
  • Pravidelný newsletter s informacemi o našem programu
  • Kurzy češtiny
  • Zprostředkování kontaktů na české a německé partnery v oblasti kultury a česko-německých vztahů
  • Kontakty na krajanské spolky v jižním Německu