Impresum

Za obsah odpovídá podle § 10 odstavec 3 MDStV:

Jiři Rosenkranz (ředitel)
České centrum Mnichov
Prinzregentenstr. 7
80538 Mnichov
Německo

E: [email protected]
T: +49-89/2102-4932

České centrum Mnichov je součástí instituce Česká centra, která je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Copyright
Všechny obrázky a grafiky jsou chráněny podle autorského práva a třetí osoba je může šířit pouze s písemným povolením. Jednotlivé obsahy mohou být doplněny speciálními autorskými poznámkami, které musí být respektovány.

Závazný dodatek
Navzdory pečlivé kontrole obsahu neručíme za obsahy extérních odkazů. Za obsah externí stránky je zodpovědný její provozovatel.